Sami Kivikkokangas
Tämä on henkilökohtainen ammatillinen sivuni.
Sivuilta löydät yhteystietojeni lisäksi linkit ammatillisen toimintani eri puoliin nuorisopsykoterapeuttina, opettajana, työnohjaajana ja psykoterapiatutkijana. Klikkaamalla linkkiä avautuu uudelle välilehdelle tarkempia tietoja näistä.
Taustaltani olen psykologi (PsL), erikoispsykologi, nuorisopsykoterapeutti ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti. Lisäksi työskentelen opettajana ja työnohjaajana pidemmissä Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian koulutuksissa että lyhyemmissä integratiiviseen työotteeseen perustuvissa DiaSek koulutuksissa
Julkaisuni voi jakaa pääasiallisesti kahtalaisesti: 1) metodologisemmat tekstini käsittelevät Dialogisen sekvenssianalyysin teoriaa ja käyttöä niin psykoterapiatutkimuksen kuin psykoterapeutin työvälineenä 2) kliiniset tapaustutkimukset puolestaan lähestyvät uudenlaisen toimijuuden kehittymistä psykoterapeuttisen vuorovaikutuksen avulla erityisesti häpeän ja haavoittuvuuden tematiikkojen äärellä. Mikäli näihin haluaa perehtyä lähemmin, ne on löydettävissä ResearchGate tutkijasivuiltani.
Ennen siirtymistäni ajankohtaisiin tehtäviini työskentelin 10 vuotta HUS Nuorisopsykiatriassa eri tehtävissä eri osastoille, poliklinikoilla ja neuropsykiatrian puolella.  
Vastaanottoni sijaitsee Etelä-Haagassa osoitteessa Oskelantie 5c 00320 Helsinki. Työskentelen pääosin nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Työskentelytavat joustavia asiakaskohtaisesti.
Olen Kelan palvelutuottajarekisterissä kuntoutuspsykoterapioiden osalta. Lisäksi olen KELA:n vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä HUS Ostopalvelupsykoterapia palveluiden tuottajarekistereissä. Erityisenä painopisteenä näissä nimenomaan tämä nuorisonäkökulma.
Parhaiten saat yhteyden sähköpostitse sami.kivikkokangas@icloud.com.