Työnohjaus

Työnohjauksessa on parhaimmillaan kyse oman ammatillisen tyylin kehittämisestä, että psykoterapeuttista muutosta auttavien työskentelytapojen oppimisesta. Ote on integratiivinen, psykoanalyyttinen ja kognitiivis-analyyttinen. Painotan yksilöllistä räätälöintiä sekä teorian kytkemistä suoraan käytännön työssä herääviin ilmiöihin.

Tarkemmat tiedot työnohjauspalveluista saat suoraan ottamalla yhteyttä.